[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมหน้าส่วน
กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมหน้าส่วน ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการ ในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการาครู เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควน
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง ลงนิเทศกลุ่มสนใจ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง ลงนิเทศกลุ่มสนใจ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน จำนวน 20 ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ในวัน
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเสวนา \"ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุข \"
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเสวนา \"ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุข \"ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิด บูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิด บูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรช่างประปา
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรช่างประปา ณ กศน.ตำบลควนสตอ หมูที่1 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนร่วมกับโครงการ \"อบจ. สตูลพบประชาชน 60\" ณ โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนร่วมกับโครงการ \"อบจ. สตูลพบประชาชน 60\" ณโรงเรียนบ้านบูเกตยามู ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณรักษ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอควนโดน ชั้น2 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์ โดยมี นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 -12.00 น.
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็รชสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ กศน.อำเภอควนโดน
ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเรวัฒน์ เพ็รชสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ กศน.อำเภอควนโดน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน โดยได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน การพัฒนา กศน.อำเภอควนโดนและพัฒนา กศ
19 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สนามสถานีตำรวจภูธรมะนัง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตกแต่งผ้าคลุมผ้าสตรีมุสลิม
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตกแต่งผ้าคลุมผ้าสตรีมุสลิม ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิดอิสลาเฮี๊ยะ ( ทางงอ ) หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลู ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างทาสี
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างทาสี ณ กศน.ตำบลควนโดน หมูที่ 9 บ้านนาปริก ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ ณ กศน.ตำบลวังประจัน หมูที่3 ตำบลวัประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงเรียนของพ่อ
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงเรียนของพ่อ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริก
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริก ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.10 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมอบ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมอบ ณ ม.4 บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ ณ กศน.ตำบลวังประจัน หมูที่3 ตำบลวัประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานต่อเนื่อง ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมอบ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานต่อเนื่อง ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกลุ่มศูนยฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมอบ ณ ม.4 บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05