[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ตลาดนัดเปิดท้ายควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ตลาดนัดเปิดท้ายควนโดน
9 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดนควนโดน จังหวัดสตูลู ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นำโดย นายจรัญ จันทรปาน นายอำเ
9 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ตลาดนัดเปิดท้ายควนโดน ( ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง)
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ตลาดนัดเปิดท้ายควนโดน ( ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง) เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย ในวัน
9 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่ ณ ชุมชนควนดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ บ่อน้ำร้อน บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ บ่อน้ำร้อน บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่๓๖๒๐/สต.๔๘ ระหว่างวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อฝึกทักษะในด้านจิตอาสาและการบริการสังคมให้แก่นักศึกษา ณ สายน้ำรอบรีสอร์ท ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
7 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม/โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม/โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข” ในสถานศึกษาและชุมชน สำหรับกลุ่มนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) ของ กศน.อำเภอละงู
2 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้้งที่ 12/2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
30 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอละงู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม (ชั้น ๒) ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์
กศน.กศน.อำเภอควนโดน ประชุมประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ นำโดย นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลา 13.00 น.ถึง16.
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษากศน.อำเภอควนโดน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่28พฤศจิกายน2559
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษากศน.อำเภอควนโดน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน. อำเภอละงู
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน. อำเภอละงู ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ /บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดอุใดพัฒนาวาส (ผัง ๓) ตำบลอุใดเจริญ อ
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงานรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์นำโดย นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05