[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู ปฎิบัติราชการแทน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ณ มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่1 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ณ มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กิจกรรม อบต.ย่านซื่อพบประชาชน ปี 2559 ณโรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 157 ตำบลย่านซื่อ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กิจกรรม อบต.ย่านซื่อพบประชาชน ปี 2559 ณโรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 157 ตำบลย่านซื่อ
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วม งานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษา ร่วม งานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ 28-30 พ.ค.59
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
22 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง
22 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดควนกาหลง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage) ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง ที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05