[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการทำการค้าแบบออนไลน์ กศน.ตำบลบ้านควน
นางสาววิภันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการทำการค้าแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำห่อหมก กศน..ตำบลเกาะสาหร่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำห่อหมก ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลออนไลน์กศน.ตำบลเกตรี
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางมัลลิกา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการครู นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลออนไลน์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกตรี อำเภอเ
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้านประชารัฐต้นแบบระดับอำเภอเมืองสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้านประชารัฐต้นแบบระดับอำเภอ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล ณ ห้องประชุม
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์แหล่งนำ้ในชุมชน) ตำบลคลองขุด
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางยุเราะ สัญญา ครูอาสาสมัครกศน. นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์แหล่งนำ้ในชุมชน) ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์แหล่งนำ้ในชุมชน) ตำบลคลองขุด
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลคลองขุด ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์แหล่งนำ้ในชุมชน) ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ต.คล
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒน่พิเศษเฉพาะกิจจังหสัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒน่พิเศษเฉพาะกิจจังหสัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนา
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ ณ ตลาดนัด บ้านทุ่งนุ้ย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตลาดนัด บ้านทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะและพบปะพี่น้องมุสลีมะห์ที่มาเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอาน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหว
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมหนังสืิอพิมพ์ฝาผนัง ในสถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมหนังสืิอพิมพ์ฝาผนัง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกำแพง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน ของ กศน.ตำบลกำแพง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปีใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดส
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากน้ำ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน กศน.ตำบลละงู
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน ของ กศน.ตำบลปากน้ำ ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างพื้นฐาน (ช่างไม้) กศน. ตำบลอุใดเจริญ
บุลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างพื้นฐาน (ช่างไม้) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ผัง ๑๒๐ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย (กศน. ตำบลทุ่งนุ้ย)
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ (กศน. ตำบลพิมาน)
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและครธบุคลากร ต้อนรับนายสุรศักดิ์ ราษฎร์นุ้ย พัฒนาการอำเภอเมืองสตูลและคณะ ที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ (การทำดอกไม้จันทน์
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน. ตำบลพิมาน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะบุคลากร ต้อนรับนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน.ตำบลพิมาน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) กศน. ตำบลพิมาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดชนาธิปเฉ
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ ณ ตลาดนัด ผัง๑
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ ณ ตลาดนัดผัง ๑ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร๗๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/96 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05