[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)
•  เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
•  ทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ)
•  เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย
•  มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร   245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)
พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร   245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                    432.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP Per Capita           1,946 ดอลลาร์สหรัฐ
Real GDP Growth       ร้อยละ 6.3
ทรัพยากรสำคัญ          น้ำมัน ถ่านหิน สัตว์น้ำ
อุตสาหกรรมหลัก       น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เหมืองแร่
สกุลเงิน                   รูเปียห์
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ   11.85
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ EU ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์เข้าชม : 1329
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05