[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 
  

 บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน


นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน


นายทวีศักดิ์ แซ่เจน
ครู คศ ๑
086-9227216

นายสาต สามัญ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
084-2978759
 

นางรัตติยา ทรุพงษ์
ครูอาสาสมัคร ฯ

นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัย์
ครูอาสาสมัคร ฯ


นางยามานี ปาละวัล
ครูอาสาสมัคร ฯ
089-4670913

นางสาวนูรีญา ปันจอร์ครู กศน.ตำบล

นางสาวนุชสอรา สาดีน
ครูกศน.ตำบล
089-6098393

นางสาวสุนีย์ เบ็ญหวา
ครู กศน.ตำบล
086-9660345

 

นางสาววิไล หวังกุหลำ
ครู กศน.ตำบล
089-9758591

 บรรณารักษ์ อัตราจ้าง  ธุรการ  เข้าชม : 215
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05