Responsive image

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
13/10/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
25/08/2565 $5600.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
24/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๑ อำเภอ ๑ อาชีพ)
09/08/2565 $18900.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
17/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
11/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

เข้าร่วมโครงการกีฬาชายแดนใต้
09/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
21/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
08/07/2565 $4000.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ���������.������������������������������������ ทั้งหมด 57 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 20741920 บาท
งบประมาณที่ ���������.������������������������������������ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 30500 บาท