Responsive image

ประชุม ศส.ปชต.แประ
30/06/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการเรียนรู้การถนอมอาหาร
22/06/2565 $800.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
10/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
01/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/06/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ไตปลาแห้ง
08/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ขนมลููกชุบ
06/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ���������.������������������-������ ทั้งหมด 21 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 51585 บาท
งบประมาณที่ ���������.������������������-������ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 42785 บาท