Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลควนโพธิ์ จัดกิจกรรม “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลและ ครู อาสาสมัคร พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลควนโพธิ์ จัดกิจกรรม “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาด จัดหาหนังสือหลากหลายชนิดเข้าไปบริการบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ณ ตลาดนัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลควนโพธิ์