Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

กศน.ตำบลปูยู นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนาบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลปูยู

19 พฤษภาคม 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครูอัสมา หมานสัน ครู กศน.ตำบลปูยู นำนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาภายในและภายนอก กศน.ตำบลปูยู เพื่อความสะอาด สวยงามน่าอยู่พร้อมให้บริการ ณ กศน.ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลปูยู