Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลพิมาน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับแอปพลิเคชั่นพื้นฐานบนมือถือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space จังหวัดสตูล

9 มิถุนายน 2565 

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ #กิจกรรมรู้จักกับแอปพลิเคชั่นพื้นฐานบนมือถือ #แอปเครือข่ายสังคมออนไลน์ #แอปส่งข้อความ #แอปดูหนัง ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space จังหวัดสตูล

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลพิมาน