Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.อำเภอควนกาหลงประชาสัมพันธ์และรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ พื้นที่ ตำบลควนกาหลง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นายสมนึก เตบฮางะ ครู กศน.พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ พื้นที่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ