ทดสอบความรู้ทั่วไป


1. คำว่า CSS ย่อมาจากอะไร ?
     Colorful Style Symbols
     Cascading Style Sheets
     Cascading Sheets
     Computer Style Symbols


2. คำว่า DHTML ย่อมาจากอะไร ?
     Dramatic HTML
     Design HTML
     Design HTL
     Dynamic HTML


3. ใครเป็นผู้สร้าง JAVASCRIPT ?
     Microsoft
     Netscape
     Nets-cepe
     Sun Micro Systems


4. What does CGI stand for?
    Cascading Gate Interaction
     Netscape
     Common GIF Interface
     Common Gateway Interface


5 อำเภอสวนผึ้ง อยู่ในจังหวัดอะไร
    ก) เพชรบุรี
    ข) ราชบุรี
    ค) ลพบุรี
    ง) สุพรรณบุรี


6 สะพานข้ามแม่น้ำแคว อยู่ในจังหวัดอะไร
    ก) กาญจนบุรี
    ข) ประจวบคีรีขันธ์
    ค) นครปฐม
    ง) ราชบุรี


7 พระพุทธชินราช อยู่จังหวัดอะไร
     ก) เชียงใหม่
     ข) สุโขทัย
     ค) พิษณุโลก
     ง) พิจิตร


8 อำเภอกาบเชิง อยู่ในจังหวัดอะไร
    ก) อุบลราชธานี
    ข) หนองคาย
    ค) บุรีรัมย์
    ง) สุรินทร์


9 หาดบางแสน อยู่ในจังหวัดอะไร
     ก) ระยอง
     ข) จันทบุรี
     ค) ชลบุรี
     ง) ตราด


10 พระธาตไชยา อยู่ในจังหวัดอะไร
     ก) นครปฐม
     ข) นครพนม
     ค) นครราชสีมา
     ง) นครศรีธรรมราช
                      คะแนนที่ได้ =  คะแนนที่ได้ %=   
เฉลย :

ขอบคุณ

 


 
 
 ® สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 @ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา โดย นายคำรณ รูบามา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ