หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
๒. ที่ตั้ง สถานที่ตั้ง กศน.ตำบลฉลุง หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 2902127 Facebook : กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล Page : https://www.facebook.com/Ksn.Cl.nfe

ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลฉลุง ร่วมกันพัฒนาบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบล
 
16 ธันวาคม 2564
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นายปอซี ดาหมาดครู กศน.ตำบลฉลุง และนางสาวโสภา หนูสิงห์ ครูอาสาฯ พร้อมกับนักศึกษา กศน.ตำบลฉลุง ร่วมพัฒนา บริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบล เพื่อความสะดวกและน่าอยู่พร้อมในการให้บริการ ณ กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล