หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

11 มกราคม 2565 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวมีนา เหล่ทองคำ ครู กศน. ตำบลเกตรี เข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 4 (มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อมและมิติสังคม) ในระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา กศน.ตำบลเกตรี
 

science show กศน.ตำบลเกตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อ่างล้างมืออัติโนมัติลดการสัมผัส