หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กศน.ตำบลเกตรี จักกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” 
        4 พฤศจิกายน 2565
กศน.ตำบลเกตรี นำนักศึกษาเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ประเภทสิ่งประดิษฐ์) 
       19 กรกฎาคม 2565
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา กศน.ตำบลเกตรี
 

science show กศน.ตำบลเกตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อ่างล้างมืออัติโนมัติลดการสัมผัส