หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 

ปฐมนิเทศนักศึกษา On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565     

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.เจ๊ะบิลัง
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลเจ๊ะบิลัง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) การทำขนมพื้นฐานเมือง