.

กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������������������ ��������������������� 
������������������������������ ���������������������
 

 

 

วิสัยทัศน์

          กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง จัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              

พันธกิจ

      1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบทในปัจจุบัน

          3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

         4. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อการบริหารราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ

         6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

นางสาวยาวีรา สูเร่

ครู กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

 

นางสาวรัจนา สุขมาศ

ครู อาสาสมัครตำบลเจ๊ะบิลัง

 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 169,602
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Tel : 074-730735  Fax : 074-730735
Email : m.satun@hotmail.com