หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

satun.nfe.go.th/t_khokoa/index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ 
      วัวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายชูชัย ใบเอ็ม ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรก
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
      วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชูชัย ใบเอ็ม ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภ
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
      วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชูชัย ใบเอ็ม ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรผ้ามัดย้อมจากเมล็ดกาแฟ 32 ชั่
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม