หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ประกวดโครงงานนักศึกษา
 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลควนโดน จัดกระบวนการเรียนการสอน ออนไลน์ Google meet ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลควนโดน จัดกระบวนการเรียนการสอน ออนไลน์ Google meet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 


กศน.ตำบลควนโดน ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวฮาบีบะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ครู กศน.ตำ
 

ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564