.

กศน.ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� ���������.������������ 
��������������������� ���������.������������
 

กศน.ตำบลควนโดน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๙ บ้านนาปริก ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

คำขวัญ หมู่ที่ ๙ : ข้าวนางาม สระน้ำสวย รวยน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำความเจริญ

กว่าจะมาเป็น กศน.ตำบลควนโดน

          ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาปริก ได้ประกาศจัดตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในขณะนั้นมี  ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอควนโดนคือ  นายอารี  สองเมือง  อาคารที่ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนชุมชน  เดิมนั้นเป็นที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  โดยทาง อบต.  ควนโดน  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและต่อเติม

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบาย ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ทุกตำบล โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชน

          ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดนได้ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อขอใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียน  ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนและศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน

          ปัจจุบัน กศน.ตำบลควนโดน  ได้ปรับปรุงและพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้  ภายใต้การบริหารของ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดนคนปัจจุบัน คือ นางสาววิภานันท์  พุทธนุกูล

 

การปกครอง   บ้านนาปริกมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๔ ครั้ง

        . นายสะอาด           เทศอาเส็น           เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
        . นายอับดุลกาหรีม    เส็มละ                เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒
        . นายก็หลัด            บินหมาน             เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๓
        . นายหยัน              โต๊ะประดู่            เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

-------------------------------------------

กศน.ตำบลควนโดน
ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    บ้านนาปริก  ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล  ๙๑๑๖๐ 
โทรศัพท์    082-4322717

E-mail  :  nooyaa_a@hotmail.com

 

 

 

 
 
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 152,141
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
  กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนโดน
บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160
Tel : 065-7711423  Fax : -
Email : 53E143053@gmail.com