.

กศน.ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������
 

นายวาเศษ  ตาเดอิน      อายุ  ๕๗  ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน ...... 185 ….หมู่ที่    4    ตำบล/แขวง     ตำบลควนโดน อำเภอ/เขต .....ควนโดน....... จังหวัด ......สตูล.......รหัสไปรษณีย์ ......๙๑๑๖๐....วุฒิการศึกษา ..อนุปริญญาโทรศัพท์....065-7033834....ประเภทภูมิปัญญา    เกษตรกรรม  ประสบการณ์การทำงาน     ๑๕    ปี

 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนโดน
บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160
Tel : 065-7711423  Fax : -
Email : 53E143053@gmail.com