หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
กิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลควนกาหลง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งนักศึกษา//สอบกลางภาค ม.ปลาย ตำบลควนกาหลง วันที่ 20 มกราคม 2565 
     
เยียมบ้านนักศึกษา ม.ปลาย ตำบลควนกาหลง วันที่13 มกราคม 2565(สัปดาห์วันครู) 
     
ครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบล ดำเนินจัดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     
งานการศึกษาตามอัธยาศัย รับบริจาคหนังสือ ตามโครงการบรรณสัญจร 
      นางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯ ตำบลควนกาหลง ได้รับมอบหมายจากนางสาวทัศนา  กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง  ดำเนินการรับบริจาคหนังสือ ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริจาคหนังสือ และวารสารล่วงเวลา ได้แก่ นายบัญชา คำหาญ และ นางสา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม