.

Welcome to khuansator

  ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������
 

 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

กว่าจะมาเป็น กศน.ตำบลควนสตอ

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลควนสตอ     ได้ประกาศจัดตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ในขณะนั้นมี ผอ. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอควนโดน คือ นายอารี  สองเมือง  อาคารที่ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนชุมชน  เดิมนั้นเป็นโรงเรียนบ้านทางงอ  โดยทาง   ต.ควนสตอ  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและต่อเติม

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบาย “ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ทุกตำบล โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชน

ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน ได้ประสานงานกับเครือข่าย เพื่อขอใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียน ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ และศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ปัจจุบัน กศน.ตำบลควนสตอ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้  ภายใต้การบริหารของ ผอ. กศน.อำเภอควนโดน  คนปัจจุบัน  คือ  นางสาววิภานันท์  พุทธนุกูล ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ กศน.ตำบลควนสตอ ตาม พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้ทำพิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลควนสตอ  เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒  โดย  สมาชิกวุฒิสภา  นายสุริยา  ปันจอร์

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนสตอ
หมู่ที่ 10 กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 086-9660345  Fax : 074-7355538
Email : sunee.nee_nfe@hotmail.com