.

Welcome to khuansator

  ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� ������������������������������ ��������������������������� 
��������������������� ������������������������������ ���������������������������
 

 

ปรัชญา

ส่งเสริมการเรียนรู้  มุ่งสู่ชุมชน  ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลควนสตอ  เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

พันธกิจ

๑.      จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

๒.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.      ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.      การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

 

 
 
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 147,554
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนสตอ
หมู่ที่ 10 กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 086-9660345  Fax : 074-7355538
Email : sunee.nee_nfe@hotmail.com