หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

นางจินตนา หลงเก็ม เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนจิตอาสา904 ของสำนักงาน กศน.อำเภอละงูในวันที่15 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นางจินตนา หลงเก็ม ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนจิตอาสา 904 ของสำนักงาน กศน.ผ่าน on live ในวันที่ 15 มกราคม 2565 
     
นางจินตนา หลงเก็ม ได้ร่วมจัดกิจกรรม 1สัปดาห์ 1 อำเภอ 1อาชีพ คือการทำไข่เค็มพอกเกลือในวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ.ห้องประชุมสำนักงานกศน.อำเภอละงูเพื่อฝึกทักษะอาชีพตามนโยบายแร่งด่วน 
     
นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบลละงูได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายพัฒนากรและหน่วยงานต่าง ตามนโยบายการแก้จน โดยพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการร่วมกัน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอละงู 
     
กิจกรรมสัมพันธ์องกรค์กศน.อำเภอละงู การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยผู้บังคับบัญชาและแสดงความเคารพในการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2565 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม