หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\T_nampud\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\T_nampud\core_main\function\function_button.php on line 257
  พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      

 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พว31001 เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภสพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำ Kahoot และระบบการเรียนรู้ Satun Learnnet เข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

 
 
 
 
 
 : นางสาวสุวิมล ส่งเมือง
: 2565-06-07