หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขอเจ้ราฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 31 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ และนางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาทอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดอาวุโส นายประเจิด ต่ายตระเวน และผอ.รพ.สต.บ้านวังตง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
vxcvxvxcv
sdadfsf