หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ