หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 
  กศน.ตำบลนิคมพัฒนา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา นำนักศึกษา #ร่วมการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลนิคมพัฒนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565