หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ทดสอบ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗