หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดทำแผ 
     
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา กศน.อำเภอมะนัง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากร 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗