หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ทดสอบ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
- ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน.ตำบลแป-ระ สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลแป-ระ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา กศน.อำเภอท่าแพ วันที่ 5 มกราคม 2565 
     

อบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 4 
     

 
ภาพกิจกรรม