หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ทดสอบ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กศน.ตำบลแประ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถอดบทเรียนครั้งที่ 1 2 เงื่อน 3 ห่วง 4 มิติ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลแประ และนำนักศึกษา กศน.ตำ 
     
นางสาววชิรา คงพูล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติก กศน.ตำบลแประ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มชั้นเรียน หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน ตำบลแประ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนางดรรชนี จางวาง เป็นวิทยากร 
     
กศน.ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 พฤษภาคม 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสุกัญญา มาราสา ครูอาสาสมัคร 
     
กศน.ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 พฤษภาคม 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสุกัญญา มาราสา ครูอาสาสมัคร 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เรื่องของมังคุด 
     

ผลดีมีประโยชน์ 
     

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

กศน.ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 พฤษภาคม 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศ