.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการ กศน. 
คณะกรรมการ กศน.
 

 
 
๑) นายสมหมาย           พรหมวิจิตร์    ประธานคณะกรรมการ
๒) นายมนูญ             ขำแก้ว      กรรมการ
๓) นายพริ้ม             มาชู        กรรมการ
๔) ปลัดอบต.ตำบลป่าแก่บอหิน            กรรมการ
๕) นายอภิชัย            สุวรรณรัตน์    กรรมการ
๖) นายสุพัฒน์            ทวีบุรุษ      กรรมการ
๗) นายศักดา             พรหมวิจิตร์   กรรมการ
๘) นางสาวนุชรี           พันธ์ทิพย์สกุล กรรมการ
๙) นายจำเริญ            เซ่งซิ้น      กรรมการ
๑๐)น.ส.อัญชลี            เอี้ยวซิโป     กรรมการ  
๑๑)น.ส.วีณา             เนียมหอม     กรรมการ
๑๒)นายจำรัส            ไกรเทพ      กรรมการ
๑๓)นายอุดม             อ่อนตุก      กรรมการ
๑๔)นายขำ              เอี้ยวถึ้ง      กรรมการ
๑๕)นายลิขิต             พรหมอักษร    กรรมการ
๑๖)นายอำพล            จิตร์บุญ      กรรมการ
๑๗)นายถาวร             แก้วศรี      กรรมการ
๑๘)นายศิริพงศ์            เก้าเอี้ยน     กรรมการที่ปรึกษา
๑๙)นายกีรติ              เรทมิฬ  กรรมการและเลขานุการ      
   
    
                          

 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 25,661
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 080-5483752  Fax : 080-5483752
Email : tiramin56@hotmail.com