.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ���������������������������������������������������������/��������������������������������������� 
���������������������������������������������������������/���������������������������������������
 

ที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางหนูเล็ก เทียนยี่
2 น.ส.กิตติมา คงเพชร
3 นางละมัย ทองเกลี้ยง
4 นางนฤมล จันทร์เอียด
5 นางเอียด แซ่ลิ่ม
6 นางสาวนำ้ทิพย์ แปะดำ
7 นางปราณี รอดแก้ว
8 นางสาวตาล ทองเจริญ
9 นางพาณี คงอินทร์
10 นางวิลาส เอียดศรี
11 นางรินทร์ นิ่มโอ
12 นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทร์สอน
13 นางสาวพรทิพย์ เอียดฉิม
14 นางทิ้ง ไชยแก้ว
15 นางสุปราณี อำพันประสิทธิ์
16 นางวาสนา แก้วดำ
17 นางสาวพิศมัย ไชยแก้ว
18 นางอำนวย ภัทช่วย
19 นางปราณี รักสม
20 นายทวีศักดิ์ ทองเจริญ
21 นายจักราพันธ์ ทองเจริญ
22 นางวิภาดา แซ่หลิ้ม
23 นางอรอุมา แก้วดำ
24 นางสุณา คงอินทร์
25 นางจวบ ล่องโลก
26 นางเพ็ญศรี เลขะพจน์
27 นางติ้ม คงอินทร์
28 นางสุณา คงอินทร์
29 นางบุญเรียง ชุมพล
30 นางยุพิน คงอินทร์
31 นายวีรพงศ์ กังแฮ
32 นายสายันต์ ทองฤทธิ์
33 นายดำรง ทองฤทธิ์
34 นายจักรพงษ์ หลังเถาะ
35 นางระบาย ทองฤทธิ์
36 นางสอปิย๊ะ จิตต์หลัง
37 นายสมหมาย มณีคช
38 นายถาวร ล่องโลก
39 นางเตือนใจ สีโทน
40 นายอมร สุวรรณวงค์
41 นายสมศักดิ์ หนูคล้าย
42 นางเกษร ไกรเทพ
43 นายคณิต จันทร์เอียด
44 นายประทีป อำพันประสิทธิ์
45 นายสนธยา จันทร์เอียด
46 นายพิณ จันทร์สอน
47 นายชนะสงคราม ทองฤทธิ์
48 นางสาวศิวพา ทองฤทธิ์
49 นางมะลิวรรณ์ ชูแสง
50 นายเปี่ยม ชูแสง

ผู้ไม่รู้หนังสือ 65.jpg
 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,776
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 065-0708691  Fax : 074-789080
Email : krati2561@gmail.com