.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    แผนการปฏิบัติงานปี 2555 
แผนการปฏิบัติงานปี 2555
 

 

แผนการจัดกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
 

ที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
วันที่เปิด
วันที่ปิด
1
การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
-
-
-
สมบูลย์ คอยอาสา
086-2871018
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม กศน.ตำบลเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
8
บ้านควนตำเสา
.ทุ่งหว้า
(อาคาร 100 ปี)
29 มี.ค.55
29 มี.ค.55
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
 
-จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลป่าแก่บ่อหิน (การเลี้ยงปลาดุก/ปลูกผักสวนครัว)
1
บ้านป่าแก่บ่อหิน
ต.ป่าแก่บ่อหิน
1 เม.ย.55
30เม.ย.55
นายกีรติ เรทมิฬ
นางปาณิภา สุกใส
2
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
-
-
-
นางนิสานาถ หยีปอง
081-5413163
 
-กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
( การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป )
1
บ้านป่าแก่บ่อหิน
ต.ป่าแก่บ่อหิน
3 พ.ค.55
28 พ.ค.55
นายกีรติ เรทมิฬ
นางปาณิภา สุกใส
 
-จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงาน)
-
ณ จังหวัดกระบี่
22 พ.ค.55
22 พ.ค.55
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
3
โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสำหรับระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
-
-
-
-
นางวิชุตา เกษม
080-4201922
 
-กิจกรรมวันกตัญญู สู่สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
 
2
บ้านท่าเรือ
ณ วัดชมพูนิมิต
.ทุ่งหว้า
23เม.ย.55
23เม.ย.55
 
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
 
-ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแกนนำผู้สูงอายุ “วิถีพุทธ-มุสลิม”
-
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14มิ.ย. 55
15มิ.ย. 55
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
วันที่เปิด
วันที่ปิด
4
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
-
-
-
-
นางรัชนีกร กายอ
083-6345289
 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข “กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ภาษามาลายูกลางเพื่อการสื่อสาร ”
3
 
 
บ้านทุ่งดินลุ่ม
ต.ป่าแก่บ่อหิน
 
12 พ.ค.55
 
 
7 ก.ค.55
 
 
นายกีรติ เรทมิฬ
นางปาณิภา สุกใส
 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข “กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ”
4
 
 
บ้านขุมทรัพย์
ต.ป่าแก่บ่อหิน
 
13 พ.ค.55
 
 
8 ก.ค.55
 
 
นายกีรติ เรทมิฬ
นางปาณิภา สุกใส
 
-เปิดโลกเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา)
-
จังหวัดสงขลา
29 มิ.ย.55
 
29 มิ.ย.55
 
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
5
โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒธรรม
-
-
-
-
นางปาณิภา สุกใส
086-9691218
 
1. ประชุมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชายแดนใต้”
1
 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
21มิ.ย. 55
22มิ.ย. 55
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
 
2. จัดกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
2
บ้านท่าเรือ
ณ วัดชมพูนิมิต
.ทุ่งหว้า
23เม.ย.55
23เม.ย.55
 
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
 
3. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแกนนำผู้สูงอายุ “วิถีพุทธ-มุสลิม”
 
-
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
21มิ.ย. 55
22มิ.ย. 55
ครูกศน.ตำบล
ครูอาสาฯ
อำเภอทุ่งหว้า
 
 
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
วันที่เปิด
วันที่ปิด
6
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
-
-
-
-
นายกีรติ เรทมิฬ
080-5483752
 
1. จัดประชุมสัมมนาแนวทางการส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน
1
 
 
 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 25,666
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------

 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 080-5483752  Fax : 080-5483752
Email : tiramin56@hotmail.com