.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������� 
���������������������������������������
 

 บทที่1

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบล

 

๑.      ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

๒.       ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่..-.... หมู่ที่ 1   ถนน.....-...........  ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า

จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์  91120  โทรศัพท์ 065-0708-691   โทรสาร....-.... 

E-mail. krati 2561@gmail.com

๓.      สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า

๔.      ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบล

4.1 ประวัติ กศน.ตำบล

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2551  โดยการขอใช้ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าแก่บ่อหินตำบลป่าแก่บ่อหิน  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลป่าแก่บ่อหิน  และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนทั่วไปในตำบลป่าแก่บ่อหิน  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมของเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เกษตรตำบล  สาธารณสุขตำบล  ฯลฯ

 

4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต

กศน. ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านป่าแก่บ่อหิน(ติดกับอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าแก่บ่อหิน)   ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล4.3 ลักษณะของอาคารสถานที่

ลักษณะของอาคารที่ตั้งกศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินมีลักษณะเป็นเอกเทศ  โดยมีขนาดพื้นห้อง 6 X 8 เมตร มีห้องเรียนรู้ 1 ห้อง ห้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  1 ห้อง  และมีห้องน้ำจำนวน  1  ห้อง มีบอร์ด คือ บอร์ดใช้ประกาศต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  บอร์ดเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลป่าแก่บ่อหิน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลป่าแก่บ่อหิน ศูนย์ดิจัลตำบลป่าแก่บ่อหินและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 

4.2 ข้อมูลบุคลากร

     ที่

ชื่อสกุล­­

ตำแหน่ง

วุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถานที่ทำงาน

1

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาฯ

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

กศน.ทุ่งหว้า

2

นายกีรติ  เรทมิฬ

ครูกศน.ตำบล

ศษ.บ.

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

         

          4.3 ข้อมูลคณะกรรมการ กศน.ตำบล

     1. นายชยาเทพ  สินจรูญศักดิ์           ประธานกรรมการ

     2. นางสมบูรณ์  ชูแสง                   กรรมการ

     3. นายอำนวย  สองนา                  กรรมการ

     4. นายอำพล   จิตรบุญ                  กรรมการ

     5. นางสาวสุชาดา นาคเล็ก              กรรมการ

     6. นายสมศักดิ์  ชำนาญดง               กรรมการ

     7. นายอภิชัย  สุวรรณรัตน์              กรรมการ

     8. นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์             กรรมการ

     9. นายกิตติคุณ  เซ่งซิ้น                  กรรมการ

    10. นายนรากร เกตุแก้ว                  กรรมการ

    11. นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ                 กรรมการ

    12. นายสมนึก  มาแปะ                  กรรมการ

    13. นางสาวเรียม  พลับใหม่              กรรมการ

     14. นายศักดิ์ดา พรหมวิจิตร            กรรมการ

     15. นางสาวสาธิรา  เต๊ะตู                กรรมการ

     16. นายธานี  ชูนวน                      กรรมการ

     17. นางวารี  แก้วชู                      กรรมการ

     18 .นายกีรติ   เรทมิฬ                   กรรมการและเลขานุการ

  

5.สภาพชุมชน

  5.1 การปกครอง

ตำบล    ป่าแก่บ่อหิน            แบ่งเขตการปกครองออกเป็น     7      หมู่บ้าน

 

 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยานยน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 102,700
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 065-0708691  Fax : 074-789080
Email : krati2561@gmail.com