หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ123\www\t_paknam\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ123\www\t_paknam\core_main\function\function_button.php on line 257
  โครงการจิตอาสา กศน.ตำบลปากน้ำ  
      

กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการจิตอาสา กศน.ตำบลปากน้ำ ให้กับนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ หลักการและวิธการของจิตอาสา และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีให้กับนักศึกษา
: นางสาวซารีนา บ่าวเตบ
: 2565-04-14