หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โครงการจิตอาสา กศน.ตำบลปากน้ำ

  โครงการค่ายเครือข่ายป้องกันยาเสพติด กศน.ตำบลปากน้ำ

  โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด

  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร " ส่งเสริมศั

  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอละงู ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวั

  กศน.ตำบลปากน้ำ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564