หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ทดสอบ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วม​จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ น 
     
ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม