หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\t_palmpattana\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\t_palmpattana\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\t_palmpattana\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\t_palmpattana\core_main\function\function_button.php on line 257
  ร่วม​จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ น  
      

: นางสาวดวงกมล ประทุมมณี
: 2564-12-30