หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show นักศึกษา กศน.ตำบลพิมาน
 


กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
 


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โครงงานจากวัสดุเหลือใช้