หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กศน.ตำบลพิมาน จัดประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 
       
ข่าวสาระน่ารู้
 
ท้องอืด ปวดใต้ลิ้นปี่ ระวัง นิ่วในถุงน้ำดี 
     

โควิดสายพันธุ์ โอไมครอน คืออะไร น่ากลัวแค่ไหน 
     

 
ภาพกิจกรรม
 

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show นักศึกษา กศน.ตำบลพิมาน
 


กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
 


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โครงงานจากวัสดุเหลือใช้