.

กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������������������ ������������������������������������������������������������������ 
������������������������������ ������������������������������������������������������������������
 

 

ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูลได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๑. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๒. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

          ๓. โครงการเทียบระดับการศึกษา

          ๓. โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

          ๔. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

          ๕. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          ๖. โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

๗. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

          8. โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้

          9. โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

 

กลยุทธ์ที่ 2.  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับริการ

          1. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

          2. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          3. โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ 3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

                   1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง          

          กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย

                   ๑. โครงการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

                   ๒. โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

กลยุทธ์ที่ 5.  เพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

          ๑. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    

          ๒. โครงการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย   

          ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน. และองค์กรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.  ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

          2. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา กศน.

 

นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ
หัวหน้า กศน.ตำบลพิมาน

นางสาวอัสน๊ะ ตะฮาวัน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 
 
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 178,477
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ซอย 17 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Tel : 074-722202  Fax : -
Email : @nfe.go.th