หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.ชายแดนใต้

 
 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

Satun Model 4.0

    เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ SatunLearnNet


 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กศน.ตำบลสาครลงพื้นที่สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลสาคร เดือน ธันวาคม 2564 
     
กศน.ตำบลสาครจัดโครงการการศึกษาเพือ่พัฒนาสังคมและชุมชน "เสริมสร้างคุณธรรมและจิตอาสา 
     
กศน.ตำบลสาคร มอบสื่อบ้านหนังสือขุมชน เพื่อจัดกิจกรรมการการศึกษาตามอัธยาศัย 
     
กศน.ตำบลสาคร จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2564

ข่าวสารจาก กศน.
 


ส่งเสริมการอ่าน