หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวผกากรอง สองหลง ครู อาสาฯ จัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลท่าแพ ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบ