หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

th.padlet.com/karima1981twz/66o1d3wfb032gloj 

นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครู กศน.ตำบล จัดทำ Application Padlet เพื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมภาคีเครือข่าย 
      วันที่ 12 เมษายน 2565 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมร่วมกับนายธาราดา ทวีพรมุกดา นายก อบต.ทุ่งหว้า ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อวางแผนการพัฒนา กศน.ตำบล รองรับการป
ประสานงานภาีเครือข่าย 
      วันที่ 11 เมษายน 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครู กศน.ตำบล เข้าพบนายธาราดา ทวีพรมุกดา นายก อบต.ทุ่งหว้า เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนา กศน.ตำบล รองรับการประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
      กศน.ตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม ณ กศน.ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักศึกษา