.

กศน.ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ //

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ���������������������������������������.������������ 
���������������������������������������.������������
 

 คณะกรรมการกศน.ตำบลทุ่งหว้า  ประกอบด้วย

นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ                  ประธานคณะกรรมการ

          )  นายกิจจา  หลังเถาะ                     กรรมการ

          นายดาหมาด  หีมปอง                    กรรมการ

          นายวิจิตร  ทุ่งหว้า                        กรรมการ

          นางสาวเยาวมาลย์  หีมปอง              กรรมการ

          ๖)  นายสมุทร  สมัยอยู่                       กรรมการ

          ๗)  นางมีย๊ะ  สมัยอยู่                         กรรมการ

          ๘)  นายบุญโชค  ทุ่งปรือ                     กรรมการ

          ๙)  นายไพฤทธิ์  เทียนยี่                      กรรมการ

          ๑๐) นางจารุณี  เต้งหลี                       กรรมการ

          ๑๑) นายอนุรินทร์  เอี๊ยวซิโป                 กรรมการ

๑๒) นางเสาวนีย์  หล่อสุพรรณพร           กรรมการ

๑๓)  นายสมนึก  มนโท                      กรรมการ

๑๔)  นางสาวอิสิริญาภรณ์  สมัครพงษ์      กรรมการ

๑๕)  นายสา  หลังเถาะ                      กรรมการ

๑๖)  นายประกิจ   สำนักพงษ์               กรรมการ

๑๗)  นายประจวบ  ขุนปัญหาร              กรรมการ

๑๘)  นางหนูเผื่อน  ทองศรี                   กรรมการ

๑๙)  นายสุวรรณ  จิตประสงค์              กรรมการ

          ๒๐)  นายสาโรจน์  ด้วงแก้ว                 กรรมการ

๒๑) นางสาวรุ่งฤดี  แข็งแรง                  ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

          ๒๒) นายอมร  เส็มหมาด                     ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

          ๒๓) น.ส.วลี      ควนข้อง                    อาสาสมัครนักศึกษา

          ๒๔) นางวราพร  รณรงค์ไพรี               กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวการีมา พืชผล

หัวหน้า กศน.ตำบล


นางปาณิภา สุกใส

ครูอาสาสมัคร ฯ

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 55,539
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยานยน 2566
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลทุ่งหว้า
หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 08-9972-2742  Fax : -
Email : korsornortumbol_thungwa@hotmail.com