.

กศน.ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ //

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������. 
������������������������������������.
 

 อาสาสมัคร  กศน.  จำนวน ............๑๐......คน  ได้แก่

               ๑.      นางปอลิย๊ะ  เหร็บควนเคี่ยม        อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๒.      นายเกียรติศักดิ์  เกศสุริยง          อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๓.      นางสาวชลิตา  โตวาโต              อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๔.      นายชลธิชา  หยีปอง                อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๕.      นางจารุณี  เต้งหลี                   อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๖.      นางสาวสาวิตรี  เนระจุล            อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๗.      นางอุไรวรรณ  หมัดจันทร์          อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๘.      นางสาววาสนา  เม่งเอียด           อาสาสมัคร หมู่ที่

               ๙.      นายอภิชัย  จันทร์เลื่อน             อาสาสมัคร หมู่ที่

              ๑๐.  นางสาวพินิตดา  จิตต์ประสงค์     อาสาสมัคร หมู่ที่ ๑๐

          อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน    จำนวน ...........๓...........คน  ได้แก่

          ๑นางสาวกรวรรณ  ขุนแก้ว

          ๒)  นางสาวนุสรา  นานช้า

          ๓)  นางสาวอาภาภรณ์  ทุ่งหว้า

 

นางสาวการีมา พืชผล

หัวหน้า กศน.ตำบล


นางปาณิภา สุกใส

ครูอาสาสมัคร ฯ

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 55,560
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลทุ่งหว้า
หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 08-9972-2742  Fax : -
Email : korsornortumbol_thungwa@hotmail.com