หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการบรรณสัญจร 
     
โครงการเยาวชนคนเอาถ่านสู่หมู่บ้านพอเพียง 
     
โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     
โครงการบรรณสัญจร 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กศน.ตำบลอุใดเจริญ ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มย่อย 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯ ตำบลอุใดเจริญ และนางวิมลา แดงวิไล ครู กศน.ตำบลอุใดเจริญ ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มย่อย ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลอุใดเจริญ วันท่ี่ 3 พฤศจิกายน 25

นักศึกษา กศน.ตำบลอุใดเจริญ ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ นำนักศึกษาระดับม.ต้น ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ รพ.สต.อุใดเจริญ จำนวน 41 คน และ นางวิมลา แดงวิไล ครู กศน.ตำบลอุใดเจริญ นำน

 
ภาพกิจกรรม