หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้น) กิจกรรม การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีนางสาวกัญชลิกา องสารา ครูกศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยกระบวนการดำเนินกา 
     
ติดตามการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้น) กิจกรรม การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ บ้านเลขท่ี ๑๖๗ หมู่ ๙ ตำบลอุใดเจริญ 
     
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) กิจกรรมการทำกล้วยกรอบแก้ว โดยกระบวนการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ บ้านเลขท่ี ๒๖/๑ หมู่ ๕ ตำบลอุใดเจริญอำเภอควนกาหลง จังหวั 
     
ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) กิจกรรมการทำกล้วยกรอบแก้ว 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กศน.ตำบลอุใดเจริญ ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มย่อย 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯ ตำบลอุใดเจริญ และนางวิมลา แดงวิไล ครู กศน.ตำบลอุใดเจริญ ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มย่อย ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลอุใดเจริญ วันท่ี่ 3 พฤศจิกายน 25

นักศึกษา กศน.ตำบลอุใดเจริญ ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ นำนักศึกษาระดับม.ต้น ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ รพ.สต.อุใดเจริญ จำนวน 41 คน และ นางวิมลา แดงวิไล ครู กศน.ตำบลอุใดเจริญ นำน

 
ภาพกิจกรรม
 

คู่มือแบบเรียน
 

แผนการสอน ระดับ ม.ปลาย