.

กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานตำบลย่านซื่อ 
ข้อมูลพื้นฐานตำบลย่านซื่อ
 

 

ประวัติความเป็นมา
            ตำบลย่านซื่อ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลควนโดน กิ่งอำเภอควนโดน โดยแยกมาเป็นตำบลย่านซื่อ เมื่อปี พ.ศ.2522 ในอดีตเคยเป็นตำบลปันจอร์ ซึ่งมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ผู้คนรู้จัก อาทิ ขุนปันจอร์ เจริญ (นายกูยาสัน สตอหลง) หมื่นกรฤติยาราษฎร (นายกูเอ๊ะ สตอหลง) ต่อมาตำบล ปันจอร์เดิม ได้ลดฐานะเป็นหมู่บ้าน
            ย่านซื่อ คือ ชื่อหมู่บ้านตั้งขึ้นมาประมาณ 150 ปี สมัยที่เมืองสตูลเป็นเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราช สตูลต้องส่งดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง และเครื่องบรรณราช โดยมาตั้งขบวนช้างที่หมู่บ้านนี้ เพราะมีทางเท้าที่เป็นเส้นตรง ง่ายต่อการจัดขบวนและเจ้าเมืองอื่น ๆ ได้นัดหมายมาตั้งขบวนที่ หมู่บ้านนี้ด้วย ทำให้ขบวนมีความยาวเป็นแถว ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจะออกมาดูขบวนและจะพูดว่า ขบวนเดินเป็นย่าน (แถว) ซื่อ (ตรง) สวยงามมาก เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อว่า “บ้านย่านซื่อ”
 
          สภาพทั่วไป
 
               ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปัจจุบัน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอควนโดน ระยะห่างจากอำเภอควนโดน ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ระยะห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
                 ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลเทศบาลควนโดน    อำเภอควนโดน
                 ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลฉลุง   อำเภอเมือง
                 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลควนสตอ   อำเภอควนโดน
                 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง
 
             
เขตการปกครอง
              อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ มี  5 หมู่บ้าน คือ
                 หมู่ที่ 1 บ้านพญาบังสา           ผู้ปกครอง นายรอหมาน สุขสง่า           ผู้ใหญ่บ้าน
                 หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ              ผู้ปกครอง นายโหด สาบหอม              ผู้ใหญ่บ้าน
                 หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยเหนือ      ผู้ปกครอง ฑิคัมพร โย๊ะฮาหมาด           ผู้ใหญ่บ้าน
                 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคล้า           ผู้ปกครอง นายอาหมาด ดาหมาด          กำนัน
                หมู่ที่ 7 บ้านปากบาง            ผู้ปกครอง นายดนเลาะ ปังหลีเส็น         ผู้ใหญ่บ้าน
              อยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน มี ๒ หมู่บ้าน คือ
                 หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงนา                ผู้ปกครอง นายยูโสบ หลีมานัน            ผู้ใหญ่บ้าน
                 หมู่ที่ ๖ บ้านปันจอร์                 ผู้ปกครอง นายมะแอ หลังเกตุ             ผู้ใหญ่บ้าน
                

 

 

นางสาวนุชสอรา  สาดีน
หัวหน้า กศน.ตำบลย่านซื่อ

นางยามานี  ปาละวัล

ครู อาสาฯ

 
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 34,379
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลย่านซื่อ
หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 08-1609-8393  Fax : -
Email : na-dee-ya@hotmail.com