.

กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 148,264
  หน้าหลัก    ������������������������������.������������ 
������������������������������.������������
 

 

        ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

           ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ  ได้ประกาศจัดตั้ง   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ในขณะนั้นมี   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอควนโดน คือ  นายอารี  สองเมือง  อาคารที่ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนชุมชน  เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของชุมชน โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคล้า และคนชุมชนก็ใช้สาธารณประโยชน์ต่างๆ จากพื้นที่ดังกล่าว โดยทาง อบต.ตำบลย่านซื่อ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและต่อเติม

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบาย ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ทุกตำบล โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชน

         ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน ได้ประสานงานกับเครือข่าย เพื่อขอใช้อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านปากบาง ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เพื่อใช้เป็น กศน.ตำบลย่านซื่อ

          ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน ได้ทำหนังสือขอใช้อาคารจากเทศบาลอำเภอควนโดน ให้เป็น กศน.ตำบลย่านซื่อ โดยตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ภายใต้การบริหารของ (นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู  ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน)  จนถึงปัจจุบัน

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กันยานยน 2566
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลย่านซื่อ
หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 080-8740216  Fax : -
Email : yansea0003@gmail.com