[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตรพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา มอบหมายให้ นางมัยมูนะห์ หะยีเหย็บ และว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี โต๊ะปลัด ครู กศน.ตำบลสาคร จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตรพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลสาคร อำเภอท่่าแพ จั
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอท่าแพ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน ณ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้ารับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วย นางภาวิดา หลีเส็น ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ภาคีเครือข่าย และนักศึกษา เข้ารับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จาก พลเอกสุรเ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ สำหรับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ สำหรับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกฤตชั
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพงานกศน.ในการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ โรงแรมซีเอส
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพท่าแพ จัดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบัญชีครัวเรือนสู่การออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผอ.กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลสาคร จัดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบัญชีครัวเรือนสู่การออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวั
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายอนุรักษ์ ศรีบัว นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดท
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ติดตามโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบัญชีครัวเรือนสู่การออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าแพ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบัญชีครัวเรือนสู่การออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ เท่าทันยุคดิจิทัล
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย ดำเนินการนิเทศและติดตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ เท่าทันยุคดิจิ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ นำหนังสือออกหมุนเวียนให้บริการประชาชนตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ และบุคลากร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ นำหนังสือออกหมุนเวียนให้บริการประชาชนตามโครงการบ้านหนั
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ เท่าทันยุคดิจิทัล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย ดำเนินการนิเทศและติดตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ เท่าทันยุคดิจิ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการค่ายนักศึกษาปอเนาะหัวใจสีขาว 1/2560
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางภาวิดา หลีเส็น ครูอาสาสมัครประจำสถาบันการศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการค่ายนักศึกษาปอเนาะหัวใจสีขาว 1/2560 เพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมแล
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย นิเทศติดตามผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ กศน.ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย นิเทศติดตามผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ กศน.ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2579) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2579) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลา-สตูล)
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดประชุมครูอาสาปอเนาะฯ ครั้งที่ 3 และเตรียมจัดนิ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดประชุมครูอาสาปอเนาะฯ ครั้งที่ 3 และเตรียมจัดนิ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าแพ ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยจัดสอนวิธีการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าแพ ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยจัดสอนวิธีการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ มัสยิดบ้านท
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายอิสมะแอน ถั่วดี ครูผู้ช่วย ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ มัสยิดบ้านท

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอท่าแพ
ม.๒ ตำบลท่าแพ   อำเภอท่าแพ   จังหวัดสตูล   91150   โทรศัพท์ 074-787499 โทรสาร  074-787499 
taphanfe
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05