[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
ขอเชิญนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


 ขอเชิญนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาเข้าชม : 276


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 9 / มิ.ย. / 2565


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอควนโดน
ม.๑ ตำบลควนโดน   อำเภอควนโดน   จังหวัดสตูล   91160     โทรศัพท์ 074-795538
โทรสาร  074-795538    kd.satun@hotmail.com
  http://satun.nfe.go.th/khondon
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05