[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

26 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ ……………………………………………………………………… วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย ……………………………………………………………………… วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนว
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนามุมเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ
สกร.อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนามุมเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ ……………………………………………………………………… วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกา
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2566 ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2566 ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ……………………………………………………………………… วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเร
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน --------------------------------------------—- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ป
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดโครงการชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขี้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนท่ี2/2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดโครงการชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขี้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนท่ี2/2566 ………………………………………………………………… วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาห
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ ………………………………………………………………… วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเส
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอควนกาหลง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอควนกาหลง ------------------------------------------------ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุน BLC. ณ สำนักงานนิคมสร้างตนเองจังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุน BLC. ณ สำนักงานนิคมสร้างตนเองจังหวัดสตูล 22 มีนาคม 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสุคนธา หลีหมัด ครูอาสาฯ เข้าร่วมปร
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม
เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม 22 มีนาคม 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้ว
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรผ่านระบบอนไลน์
กศน.อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรผ่านระบบอนไลน์ 21 มีนาคม 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการดำเนินงานกศน.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ google meetโดยกระบวนการดำเนินการจั
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาที่ติดโควิด และนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูง)
กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาที่ติดโควิด และนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูง) 19 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับก
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19)
กศน. อำเภอควนกาหลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) 18 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ภายในอาคารสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆ สำนักงาน กศน.อำเภอ โดยได้รับความอนุเคราะห์การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19
26 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมประกวดคัดสรรชุมชนจิตอาสาดีเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมประกวดคัดสรรชุมชนจิตอาสาดีเด่น 18 มีนาคน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วย บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประกวดคัดสรรชุมชนจิตอาสาดีเด่น ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโตนป
27 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ
27 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ครูอาสาฯ ปอเนาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาระดับ
27 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย
จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางธิราวดี อินทานุกูล ครูผู้ช่วย จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ปลาย ณ บ้านพ
27 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศ
27 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน หมู่ท่ี 7 ตำบลทุ่งนุ้ย 24 กุมภาพันธ์ 2565
กศน.อำเภอควนกาหลงลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน หมู่ท่ี 7 ตำบลทุ่งนุ้ย 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกันยารัตน์ ทองแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลาก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130  โทรศัพท์ 074-752070
โทรสาร  074-752070  kk_satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05